Terese Johansson

Den frilansande ljudteknikern med känsla för kommunikation

Terese Johansson blev en viktig kommunikatör i branschen under pandemin. Genom en branschspecifik Facebookgrupp så hjälpte hon branschkollegor genom att sortera information, riktlinjer och dela med sig av nyheter. Till vardags jobbar Terese som frilansande ljudtekniker och är aktiv i LLB’s styrelse.

För Terese Johansson kom intresset för ljudteknik redan under gymnasiet. Det var en under en valbar kurs som hon fick upp intresset för ljudteknik och redan under kursens gång följde hon med sin lärare ut på gig. Erfarenheten gav mersmak och efter gymnasiet studerade hon ljudteknik på folkhögskola och därefter utbildade hon sig till ljudingenjör på Musikhögskolan i Piteå. Terese har varit i branschen sen 2006 och idag driver hon det egna företaget Soundshape. I sin roll som ljudtekniker jobbar Terese både själv och tillsammans med team, med allt från teaterproduktioner till konferenser. 

– Jobbet är så otroligt brett och det är alltid utmanande, vilket jag tycker om. Det är kreativt och man får alltid hitta nya lösningar för att kunna göra en så bra produktion som möjligt, säger Terese.

Sociala medier blev ett viktigt forum

Terese drabbades av pandemin, precis som hennes branschkollegor. Förutom avbokade uppdrag så fick hon lägga mycket tid på att hitta rätt information gällande stöd, riktlinjer och nyheter för branschen. Terese ville dela med sig till sina branschkollegor och lade ner mycket tid på Facebookgruppen Frilansarbetare inom eventbranschen. Där hjälpte hon kollegor genom att kommunicera, stötta och svara på frågor utifrån sin kunskap. 

– Det började med att jag själv behövde information under pandemin, men jag insåg att mina kollegor behövde detsamma, så jag började att dela med mig. Gruppen blev det forum som jag kände saknades i branschen och det fanns uppenbarligen ett väldigt stort behov av att ha en gemensam plats där man kunde fråga och få information, säger Terese.

Idag har Terese förflyttat engagemanget in i LLB’s styrelse, där hon tillsammans med övriga styrelseledamöter driver frågor för företag inom upplevelseteknik. I oktober fick Terese fick ta emot LLB awards - Eldsjäl, för sitt arbete med bland annat Facebookgruppen.

– Det var naturligtvis otroligt roligt att få ta emot priset, det känns speciellt att få ett pris från branschen och sina branschkollegor. Det betyder extra mycket att ens kollegor tycker att man gjort något som är värt att hyllas och det mig otroligt glad, rörd och väldigt tacksam, säger Terese.
Streaming nytt under pandemin
För Terese så har verksamheten förändrats under pandemin. Hon har jobbat mer med streaming och har fått bredda sitt erbjudande. Nu märker hon ett högt tryck i branschen, när produktioner som länge skjutits fram ska genomföras. Men hon märker även att många lämnat branschen och att det är viktigt att både locka tillbaka branschkollegor, men även få in nya personer i branschen. 

– Vårt jobb innebär ju ofta att inte synas och märkas, utan vi jobbar i bakgrunden. Men vi är en del av att skapa upplevelserna, förmedla budskapen och dela informationen till publiken, tillsammans med dom som syns på scenen. Vi behöver lyfta fram det vi gör, lyfta fram förebilder, jobba för bra arbetsförhållanden och visa vilken fantastisk bransch man kan jobba i och locka in fler att vilja jobba i branschen.

För Terese och hennes branschkollegor är nätverk otroligt viktigt. Inte bara för att samarbeta med kollegor i branschen, utan även för att hålla sig ajour med trender, dela idéer och ta del av ny teknik. Hon märker att det finns ett stort behov i branschen av att mötas och hon ser fram emot LLB Expo i maj. 

– Jag hoppas att LLB fortsätter att växa som branschorganisation och skapar ett starkt nätverk mellan branchens olika aktörer och jobbar vidare med branschens viktiga frågor. Mässan har i många år varit en samlingsplats för tekniker och företag att mötas och nätverka. Vi behöver utveckla det forumet ännu mer, vilket jag också tror att det finns ett tydligt behov av efter pandemin.