utbildning

Hållbarhet, utbildning för framtiden

LLB har tillsammans med företaget Greentime tagit fram ett utbildningspaket som erbjuder dig som medlem nödvändig kunskap och praktiska verktyg för att påskynda branschens omställning till att bli mer hållbar. Oavsett om du är en enskild näringsidkare eller ett större bolag så kommer du att ha nytta av denna utbildning. Ett diplom delas ut som utbildningsbevis efter genomförd kurs.

LLB har tillsammans med Greentime tagit fram ett utbildningspaket som ger våra medlemmar nödvändig kunskap och praktiska verktyg för att påskynda branschens omställning till att bli mer hållbar. 

LLB vill ge möjlighet för företag som tillhandahåller professionell utrustning och tjänster inom områdena audio-, video-, ljus-, scen- och konferensteknik, multimedia att få en ökad kunskap om hållbarhet. Målet är att inspirera och motivera dessa aktörer att vilja ta steget vidare och arbeta hållbart när de planerar och levererar tjänster inom ramarna för deras verksamheter. 
Flera större mötesanläggningar och arenor känner pressen från stora företag att de måste kunna garantera en hållbar leverans vid evenemang. Detta leder i sin tur ner till alla underleverantörer som behöver kunna redovisa för sitt hållbarhetsarbete. Som samordnare för branschen ser vi på LLB det som strategiskt viktigt att lyfta dessa frågor och hjälpa till. 

Utbildningen hålls under totalt fem tillfällen.
Datum: 2, 9, 16 och 23 mars kl. 9-12 (digitala träffar). 
Kursen avslutas med en fysisk träff den 30 mars kl. 13-16 i Stockholm.

Utbildningsledare 
Simon Strandvik har arbetat med hållbarhetsfrågor inom näringslivet sedan 2011. Simon har granskat hållbarhetsarbetet för många företag, hjälpt organisationer med att följa standarder inom hållbarhet och hjälpt destinationer med hållbarhetsfrågor. Idag hjälper han främst organisationer inom evenemangs industrin med hållbarhetsfrågor. Simon är grundare till certifieringen Hållbart Evenemang och har bland annat varit operativ verksamhetsledare för Nätverket Hållbar Besöksnäringen. Simon har över 500 föreläsningar och workshops i bagaget. 

För mer information och anmälan, kontakta kansliet: 
E-post:llb@branschkansliet.se
Tel: 08-508 938 00