innovation awards

Innovation Awards

Nyhet för i år är Innovation Awards där vi ska utse det mest innovativa produkten inom:

- Ljus
- Ljud
- Bild
- Rigging/Tillbehör

Anmälan till LLB Expo innovationspris öppnar i juli 2022 och är öppet till och med i mitten av september 2022.

 Alla anmälda produkter granskas att dom uppfyller kraven för att vara delaktig i tävlingen, men alla produkter jämförs också mot varandra för att se vilka som har det största innovationsvärde sett både från användningsområde, hållbarhet och nytänkande. LLB Expo delas ut i 4 kategorier som är LJUS, LJUD, BILD samt RIGGING/TILLBEHÖR. LLB Expo domare bedömer produkterna som är anmälda men besöker även montrar som representerar produkterna.

Domarnas röster för 50% och besökaren röster för 50% och det sammanslagna värdet av dessa är det som tilldelas ett vackert pris i tävlingen."

 

Innovation award

Regler för att delta i LLB Expos Innovation Award 2022

De nominerade måste fylla i formuläret online i detalj, tillsammans med en bild och teknisk specifikation för produkten. Denna information ligger till grund för juryn och är din chans att informera om de innovativa aspekterna av produkten. LLB förbehåller sig rätten att diskvalificera alla produkter för bristande efterlevnad av tävlingskriterierna. Vinnarna presenteras på tisdag den 4 oktober på LLB Expo

KRITERIER
För att kvalificera sig måste varje bidrag uppfylla vissa krav för LLB Expos Innovation Award

Läs mer här »

- Alla utvalda nominerade produkter kommer att presenteras på hemsidan där allmänheten kan rösta.
- De vinnande produkterna kommer att få hålla en 5-minuters presentation på LLB Expo som spelas in för att visas senare på webben.
- Vinnarna utses genom juryns arbete samt allmänhetens röstning 50/50.
- Vinnarna kommer att presenteras på hemsidan samt hos mediapartners.
- LLB’s beslut är slutgiltigt, och har fulla rättigheter.VARJE NOMINERAD PRODUKT KOMMER OCKSÅ ATT BEAKTAS FÖR MILJÖ/HÅLLBARHETSPRISET
Vid bedömningen kommer jurymedlemmarna att leta efter produkter som visar (minst ett) av följande:
a. Betydande minskning av strömförbrukningen för dess produkttyp/applikation
b. Effektiv användning av förnybara energikällor
c. Markant minskning av miljöpåverkan från produktens livscykel