kvinnor

Inspireras av kvinnor inom branschen!

Här lyfter vi fram några av de fantastiska kvinnor som jobbar inom upplevelseteknik.

Vi hoppas att det kan inspirera, informera och också skapa tillfällen för diskussion och reflektion hur vi kan få fler kvinnor att vilja jobba i branschen. 

ljudvåg

    kvinnor

Organisationer och nätverk

Det finns ett flertal organisationer som jobbar med att inspirera, informera och stötta kvinnor i branschen. Här kan du ta del av några av dessa organisationer. Vill du veta mer om deras arbete besök gärna deras sidor. 

Women in Live Music [WILM] är en europeisk plattform och online-gemenskap för kvinnor som arbetar med livemusik.

Läs mer »

Women in lightning är en inspirerande digital plattform som profilerar kvinnor som arbetar inom ljus- och ljusdesign.

Läs mer »

SoundGirls grundades för att ge kvinnor som arbetar med professionell ljud en gemenskap där de bl.a. får stöd, råd, och inspiration.

Läs mer »

The Women in AV är en nätverks- och karriärutvecklingsgrupp vars mål är att hjälpa, lära och hjälpa alla kvinnor att nå framgång i den audiovisuella branschen.

Läs mer »

Avixa är platsen dit kreativa som använder teknik för integrerade upplevelser kan komma för att hitta den AV-expertis de behöver.

Läs mer »

Youtube

Vi bjuder på ett urval av inspirerande videos med kvinnor inom branschen

Podcasts

Lyssna till Podcast med SoundGirls, WILMS, eller Emmy-vinnaren Alexandria Perryman och många fler