HLR

Lär dig HLR!

Varje dag får cirka 20 personer ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. Ett hjärtstopp kan ske närsomhelst och drabba en familjemedlem, en kollega eller en okänd. För varje minut som går utan HLR minskar överlevnaden med ca 10%. Genom att delta i HLR utbildningen kan det ge dig en trygghet i oväntade situationer och att vara mentalt förberedd kan vara livsavgörande. Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp.

Tid: 10.30.
Kursen tar 60-90 min.

Dag: 5
Man anmäler sig till en av dagarna.

Max 12 personer.
En avgift på 200 kr tas vid icke infinnande på plats.